Princeton MN Land for Sale - Page 1 of 6

5 acres XXXX Davenport Rd, Princeton, MN - Listing
$299,900
5 acres
XXXX Davenport Rd
Princeton, MN 55371
(Mille Lacs County, MN)
34.9 acres 80Xx 50Th Avenue, Princeton, MN - Listing
$113,425
34.9 acres
80xx 50th Avenue
Princeton, MN 55371
(Mille Lacs County, MN)
105 acres 6705 55Th Avenue, Princeton, MN - Listing
$319,000
105 acres
6705 55th Avenue
Princeton, MN 55371
(Mille Lacs County, MN)
0.46 acres Princeton, MN - Listing
$149,000
0.46 acres
Princeton, MN 55371
(Mille Lacs County, MN)
2.75 acres 2929 127Th Avenue, Princeton, MN - Listing
$157,777
2.75 acres 3 beds 2 baths
2929 127th Avenue
Princeton, MN 55371
(Mille Lacs County, MN)
15 acres Xxxx 1St Street, Princeton, MN - Listing
$899,900
15 acres
Xxxx 1st Street
Princeton, MN 55371
(Mille Lacs County, MN)
160 acres 35500 Helium Street NW, Princeton, MN - Listing
$729,000
160 acres 4 beds 4 baths
35500 Helium Street NW
Princeton, MN 55371
(Isanti County, MN)
2.09 acres Xx 126Th Street NW, Princeton, MN - Listing
$113,800
2.09 acres
Xx 126th Street NW
Princeton, MN 55371
(Sherburne County, MN)
1.85 acres X-X 126Th Street NW, Princeton, MN - Listing
$100,732
1.85 acres
X-x 126th Street NW
Princeton, MN 55371
(Sherburne County, MN)
3.19 acres Xxx 126Th Street NW, Princeton, MN - Listing
$86,847
3.19 acres
Xxx 126th Street NW
Princeton, MN 55371
(Sherburne County, MN)
2.84 acres X-X-X-X 126Th Street NW, Princeton, MN - Listing
$154,638
2.84 acres
X-x-x-x 126th Street NW
Princeton, MN 55371
(Sherburne County, MN)
4.87 acres Xxxx 126Th Street, Princeton, MN - Listing
$132,585
4.87 acres
Xxxx 126th Street
Princeton, MN 55371
(Sherburne County, MN)
2.2 acres X-X-X 126Th Street NW, Princeton, MN - Listing
$119,790
2.2 acres
X-x-x 126th Street NW
Princeton, MN 55371
(Sherburne County, MN)
8.12 acres 10332 297Th Avenue, Princeton, MN - Listing
$225,000
8.12 acres 4 beds 1 bath
10332 297th Avenue
Princeton, MN 55371
(Sherburne County, MN)
3.5 acres 34090 Baugh Street NW, Princeton, MN - Listing
$172,000
3.5 acres 3 beds 2 baths
34090 Baugh Street NW
Princeton, MN 55371
(Isanti County, MN)
1 acre 30838 Highway 169, Princeton, MN - Listing
$224,900
1 acre 3 beds 1 bath
30838 Highway 169
Princeton, MN 55371
(Sherburne County, MN)
18.5 acres 6588 Alpine Road, Princeton, MN - Listing
$499,900
18.5 acres 4 beds 3 baths
6588 Alpine Road
Princeton, MN 55371
(Mille Lacs County, MN)
1.35 acres 7215 Spruce Drive, Princeton, MN - Listing
$204,900
1.35 acres 3 beds 1 bath
7215 Spruce Drive
Princeton, MN 55371
(Mille Lacs County, MN)
2.53 acres 13650 306Th Court NW, Princeton, MN - Listing
$259,999
2.53 acres 3 beds 2 baths
13650 306th Court NW
Princeton, MN 55371
(Sherburne County, MN)
20 acres Xxx 190Th Avenue SE, Princeton, MN - Listing
$180,000
20 acres
Xxx 190th Avenue SE
Princeton, MN 55371
(Benton County, MN)