75097 (Weston TX) Land for Sale

57.55 acres TBD Eden Ridge Rd And CR 1005, Weston, TX - Listing
$1,875,000
57.55 acres
TBD Eden Ridge Rd and CR 1005
Weston, TX 75097
(Collin County, TX)
1.54 acres 0000 Adams Court, Weston, TX - Listing
$175,000
1.54 acres
0000 Adams Court
Weston, TX 75097
(Collin County, TX)
1 acre Lot 21 Adams Court, Weston, TX - Listing
$139,000
1 acre
Lot 21 Adams Court
Weston, TX 75097
(Collin County, TX)
3.74 acres Lot 85 TBD FM543, Weston, TX - Listing
$350,000
3.74 acres
Lot 85 TBD FM543
Weston, TX 75097
(Collin County, TX)
3.86 acres Lot 87 TBD FM 543, Weston, TX - Listing
$330,000
3.86 acres
Lot 87 TBD FM 543
Weston, TX 75097
(Collin County, TX)
1 acre Lot 15 TBD Adams Court, Weston, TX - Listing
$139,000
1 acre
Lot 15 TBD Adams Court
Weston, TX 75097
(Collin County, TX)
3.85 acres Lot 89 TBD FM 543, Weston, TX - Listing
$330,000
3.85 acres
Lot 89 TBD FM 543
Weston, TX 75097
(Collin County, TX)
1 acre Lot 1 TBD Adams Court, Weston, TX - Listing
$149,000
1 acre
Lot 1 TBD Adams Court
Weston, TX 75097
(Collin County, TX)