75944 (Etoile TX) Land for Sale

0.63 acres 000  Cr 475, Etoile, TX - Listing
$24,900
0.63 acres
000 Cr 475
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
0.5 acres 496  Cr 4921, Etoile, TX - Listing
$194,921
0.5 acres 3 beds 2 baths
496 Cr 4921
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
1.24 acres 636 Campoli Rd, Etoile, TX - Listing
$171,000
1.24 acres 3 beds 2 baths
636 Campoli Rd
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
0.5 acres 193 Paradise Drive, Etoile, TX - Listing
$82,500
0.5 acres 2 beds 1 bath
193 Paradise Drive
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
3.88 acres 0 Hickory, Etoile, TX - Listing
$18,750
3.88 acres
0 Hickory
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
0.5 acres 248 CR 4701, Etoile, TX - Listing
$164,900
0.5 acres 3 beds 3 baths
248 CR 4701
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
1 acre 368 Leisure Lane, Etoile, TX - Listing
$119,995
1 acre 4 beds 2 baths
368 Leisure Lane
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
2 acres 622 Blue Ridge Circle, Etoile, TX - Listing
$74,900
2 acres 3 beds 2 baths
622 Blue Ridge Circle
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
0.5 acres 000 CR 4921, Etoile, TX - Listing
$11,000
0.5 acres
000 CR 4921
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
0.55 acres Lot 13 Sunset, Etoile, TX - Listing
$125,000
0.55 acres
Lot 13 Sunset
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
0.72 acres Lot 11 Sunset, Etoile, TX - Listing
$125,000
0.72 acres
Lot 11 Sunset
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
0.69 acres Lot 12 Sunset, Etoile, TX - Listing
$125,000
0.69 acres
Lot 12 Sunset
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
7.54 acres 0 Hwy 103E, Etoile, TX - Listing
$49,500
7.54 acres
0 Hwy 103E
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
0.63 acres 000 CR 475, Etoile, TX - Listing
$22,900
0.63 acres
000 CR 475
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
1.04 acres Lot 9 & 10 Sunset Ridge, Etoile, TX - Listing
$199,900
1.04 acres
Lot 9 & 10 Sunset Ridge
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)
1.42 acres 00 CR 471, Etoile, TX - Listing
$34,900
1.42 acres
00 CR 471
Etoile, TX 75944
(Nacogdoches County, TX)