76055 (Itasca TX) Land for Sale

41.52 acres Itasca, TX - Listing
$850,000
41.52 acres
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
2.74 acres 150 Herford Court, Itasca, TX - Listing
$319,900
2.74 acres 3 beds 2 baths
150 Herford Court
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
10 acres Tbd HCR 1431, Grandview, TX - Listing
$112,000
10 acres
Tbd HCR 1431
Grandview, TX 76055
(Hill County, TX)
2.08 acres Tbd Fm 67, Itasca, TX - Listing
$64,900
2.08 acres
Tbd Fm 67
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
2.57 acres Tbd Fm 67, Itasca, TX - Listing
$79,900
2.57 acres
Tbd Fm 67
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
5 acres Tbd HCR 4141, Itasca, TX - Listing
$75,000
5 acres
Tbd HCR 4141
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
11.56 acres Tbd Private Road416, Itasca, TX - Listing
$95,000
11.56 acres
Tbd Private Road416
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
0.65 acres 120 Stevens, Itasca, TX - Listing
$168,900
0.65 acres 3 beds 1 bath
120 Stevens
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
15 acres Tdb Fm 934, Itasca, TX - Listing
$112,500
15 acres
Tdb Fm 934
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
2 acres 3605 FM 934, Itasca, TX - Listing
$195,000
2 acres 4 beds 3 baths
3605 FM 934
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
10 acres Tbd HCR 1450 S, Itasca, TX - Listing
$100,000
10 acres
Tbd HCR 1450 S
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
0.86 acres 700 S Hill Street, Itasca, TX - Listing
$110,000
0.86 acres
700 S Hill Street
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
0.64 acres 505 E Main Street, Itasca, TX - Listing
$129,000
0.64 acres 3 beds 4 baths
505 E Main Street
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)
1.86 acres 200 S Wall Street, Itasca, TX - Listing
$230,000
1.86 acres
200 S Wall Street
Itasca, TX 76055
(Hill County, TX)