77007 (Houston TX) Land for Sale

0.04 acres 4239 Dickson Street, Houston, TX - Listing
$369,900
0.04 acres 3 beds 4 baths
4239 Dickson Street
Houston, TX 77007
(Harris County, TX)
0.04 acres 2610 Sherwin Street, Houston, TX - Listing
$599,900
0.04 acres 3 beds 5 baths
2610 Sherwin Street
Houston, TX 77007
(Harris County, TX)
0.6 acres 333 Columbia Street, Houston, TX - Listing
$2,980,333
0.6 acres
333 Columbia Street
Houston, TX 77007
(Harris County, TX)
0.2 acres 4231 Gibson Street, Houston, TX - Listing
$850,000
0.2 acres
4231 Gibson Street
Houston, TX 77007
(Harris County, TX)