77025 (Houston TX) Land for Sale

0.16 acres 4102 Woodcraft Street, Houston, TX - Listing
$250,000
0.16 acres 3 beds 1 bath
4102 Woodcraft Street
Houston, TX 77025
(Harris County, TX)