77092 (Houston TX) Land for Sale

0.17 acres 5030 Lamonte Lane, Houston, TX - Listing
$260,000
0.17 acres 3 beds 2 baths
5030 Lamonte Lane
Houston, TX 77092
(Harris County, TX)
 5715 Acorn St., Houston, TX - Listing
$210,000
3 beds 2 baths
5715 Acorn St.
Houston, TX 77092
(Harris County, TX)
0.17 acres 6023 Greenmont Dr, Houston, TX - Listing
$336,900
0.17 acres 4 beds 3 baths
6023 Greenmont Dr
Houston, TX 77092
(Harris County, TX)
0.16 acres 4405 W 43Rd Street, Houston, TX - Listing
$219,500
0.16 acres 3 beds 2 baths
4405 W 43rd Street
Houston, TX 77092
(Harris County, TX)